(методист Плахотнюк Н.М.)

Історико-краєзнавчий гурток“Краєзнавець”

(керівник Рибак Юрій Вікторович)

Історико-краєзнавчий гурток працює протягом 4 років на базі  ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниця».

На заняттях гуртка керівник  сприяє загальному розвитку інтелектуальних і моральних якостей вихованців, розши ренню їх кругозору шляхом залучення їх до різних видів краєзнавчої та музейної діяльності.

Серед основних завдань: виявлення природних нахилів і розвиток творчих здібностей учнів засобами історичного краєзнавства та музейної справи; здійснення професійної орієнтації вихованців; формування соціальних навичок, необхідних для самореалізації особистості.

Програма гуртка покликана зацікавити юних краєзнавців та музеєзнавців в подальшій дослідницькій діяльності з історії, а також надати базові теоретичні знання та практичні навички з методів пошуку історико-краєзнавчого матеріалу, принципів проведення краєзнавчих експедицій та роботи з історичними джерелами.

 

Історико-краєзнавчий гурток “Подоляни”

(керівник Кермаш Віталій Сергійович)

Гурток працює 2-й рік на базі  ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».

На заняттях гуртка керівник  залучає учнів до багатогранної краєзнавчої, дослідницької роботи; ознайомлює з методикою збирання краєзнавчого матеріалу свого краю; формує навики пошукової та експедиційної роботи.

Учасники гуртка активно залучаються до участі в обласних та Всеукраїнських краєзнавчих акціях і експедиціях.

Серед форм роботи гуртка: пошукова краєзнавча робота, групові та індивідуальні форми роботи, участь в екскурсіях, культпоходах, експедиціях, акціях, підготовка рефератів, дослідницьких робіт.