Вінницький державний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі – Вінницький ДЦЕВУ ПТНЗ) –  державний заклад позашкільної освіти, утворений, зареєстрований в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність закладу позашкільної освіти, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування у галузі освіти, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433.

Вінницький ДЦЕВУ ПТНЗ  – є складовою частиною безперервної освіти, призначений для здійснення додаткової освіти, навчання, виховання учнівської молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Позашкільний закладів працює за річним Планом роботи, погодженим з Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації. Освітній процес здійснюється за типовими навчальними планами і програмами та авторськими програмами, затвердженими в КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» і в Департаменті освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

Навчання проводиться за основним рівнем від одного до трьох років. До закладу зараховуються учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти області  віком від 15 до 22 років.

Середня наповнюваність гуртків, груп у закладі становить  10-15 вихованців. Наповнюваність окремих гуртків, груп установлюється директором закладу, залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього процесу, рівня майстерності гуртківців і становить 25-30 осіб. Прийом підлітків до закладу може здійснюватись протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп) за бажанням гуртківців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють на безконкурсній основі. Прийом гуртківців здійснюється на підставі заяв батьків, або заяв учнів, яким виповнилося 16 років.

Для занять у хореографічних та театральних гуртках закладу вимагається медична довідка про відсутність у них протипоказань для занять в гуртку.

Навчальний рік у Вінницькому державному центрі естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів починається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Педагогічний колектив працює над головною проблемою: «Створення сприятливих умов для розвитку творчої, інтелектуальної, гармонійно розвиненої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації в сучасному суспільстві».

В основі діяльності педагогічного колективу лежить вивчення потреб і запитів учнівської молоді ЗП (ПТ) О в контексті реалій сьогоднішнього дня, впровадження внутрішніх інновацій та системи нових педагогічних технологій.

В закладі функціонує 2 відділи, які охоплюють 6 напрямів позашкільної освіти:

  • художньо-естетичний;
  • науково-технічний;
  • національно-патріотичний;
  • соціально-реабілітаційний;
  • туристсько-краєзнавчий;
  • бібліотечно-бібліографічний.

Позашкільна освіта здійснюється в різноманітних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, лекція, тренінг, семінар, концерт, тренування, репетиція, екскурсія, дебати, диспут, фестиваль, конкурс, виставка, музично-розважальна шоу-програма та багато інших.

Творчий колектив педагогічних працівників прикладає максимум зусиль для всебічного розвитку учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь інших людей і суспільства.