У Вінницькому державному центрі естетичного виховання учнів ПТНЗ здійснюється методична, інформаційна, видавнича, дослідницька  діяльність.

Основні напрями роботи:

  • удосконалення освітнього процесу в гуртках, клубах та творчих об’єднаннях;
  • організація безперервності освіти педагогічних працівників Вінницького ДЦЕВУ ПТНЗ та закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, підвищення їх освітнього і кваліфікаційного рівнів та удосконалення педагогічної майстерності;
  • проведення обласних семінарів-практикумів та засідань методичних секцій для окремих категорій педпрацівників ЗП (ПТ) О області, а саме: культорганізаторів та художніх керівників, керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та технічної творчості, керівників правових клубів, бібліотечних працівників, керівників музеїв та музейних кімнат при закладах професійної (професійно-технічної ) освіти області;
  • вивчення, узагальнення та упровадження передового педагогічного досвіду роботи педагогічних працівників ЗП (ПТ) О та Вінницького ДЦЕВУ ПТНЗ в освітній процес.
  • підготовка, рецензування, затвердження та реалізація авторських програм і посібників;
  • аналіз та систематизація методичних матеріалів, підготовка їх до друку та видавництва;
  • інформаційно-методичне забезпечення ЗП (ПТ) О області методичними матеріалами з актуальних питань виховної роботи;
  • надання методичної допомоги окремим категоріям педагогічних працівників ЗП (ПТ) О з різних аспектів виховної роботи.